سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایترسالت:
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک مصمم است از طریق بهبود مستمر در جهت برآورد و جذب نیروهای انسانی متخصص و کارآمد،  توانمند سازی کارکنان و نگهداشت نیروی انسانی،  استفاده بهینه از امکانات، واگذاری امور پشتیبانی به بخش غیر دولتی و کاهش تصدیگری، تأمین و نگهداری از فضای فیزیکی با استفاده از روش های مؤثر و کارآمد، اختصاص بودجه در قالب برنامه و فعالیت ، نظارت بر هزینه های عملیاتی  و حراست اموال،   همراه با ارائه گزارش در قالب کرامت انسانی، قانونمداری، عدالت محوری، مشتری محوری و مشارکت جویی، به نحوی که تسهیل کننده تحقق اهداف واحدهای مختلف دانشگاه باشد ، فعالیت نماید.

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved