سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتاستراتژیها:
 - ارتقاء سطح علمی و توانمند سازی کارکنان     
- ایجاد تحول و نوآوری در فعالیتها و اقدامات مدیریتهای حوزه معاونت   
- بهبود وضعیت فضای فیزیکی واحدهای زیر مجموعه   
- بهبود روند نظام جمع آوری، ثبت، تحلیل و کاربرد اطلاعات       
- اصلاح ساختار نحوه توزیع بودجه دانشگاه بین واحدهای تابعه دانشگاه و استفاده از توان بالقوه واحدهای تحت پوشش دانشگاه         
- خرید خدمت و کالا از بخش غیر دولتی جهت کاهش تصدیگری دولت    
- تأمین نیروی تخصصی مورد نیاز
- بهبود نظارت بر عملکرد هزینه ای و بودجه ای واحدها 
بیشتر
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved