سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهای متداول
چهارشنبه 6 دي 1391 آیادرمحاسبه حق شاغل باید هرماه سنوات خدمت این مبلغ تغییریابد یاخیر؟ :امتیاز حق شغل درابتدای هرسال محاسبه ودر حکم کارگزینی کارمندان درج میگرددلیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خودررا سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه وامتیاز مربوطه تخصیص می یابد.
بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved