سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


كوچك يا بزرگ كردن بخش :.پرسشهای متداول
چهارشنبه 6 دي 1391 تاثیردوره های آموزشی دراحکام جدید چگونه خواهد بود؟ آیا وارد نمودن دوره های آموزشی موجب کاهش مبلغ تطبیق شده ف یا بطور مستقیم موجب افزایش حقوق پرسنل خواهدشد؟

: نحوه اعمال امتیازات دوره های آموزشی ارائه شده توسط کارمندان برعهده کمیته موضوع ردیف 5 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره میباشد.درهرحال امتیاز دورههای آموزشی ارائه شده میبایست حداکثر تا پایان هرسال اعمال گردد.ضمنا این ارقام از تفاوت تطبیق کسرنمی گردد.

بیشتر


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved